kontakt

Powiatowy Rzecznik
Praw Konsumenta
w Kamieniu Pomorskim
ul. Wolińska 7B
72-400 Kamień Pomorski
tel. 91 38 23 928
e-mail: rpk@powiatkamienski.pl
e-mail: agorzkiewicz@powiatkamienski. pl
 
Godziny pracy;
wtorek godz od 8:30 do 16:30
czwartek godz od 13:30 do 16:30

Nowe Przepisy o Prawach Konsumenta

W dniu 25 grudnia 2014 r. weszła w życie nowa ustawa o prawach konsumenta.
Nowe przepisy o prawach konsumenta.
 
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przygotował specjalna stronę Prawakonsumenta.uokik.gov.pl,  która przybliża przepisy ustawy o prawach konsumenta. Strona internetowa opisuje stan prawny obowiązujący od 25 grudnia 2014 r., ze szczególnym uwzględnieniem praw konsumentów i obowiązków sprzedawców.
Najważniejsze informacje o nowych prawach konsumenta:
 
Konsument może dochodzić swoich praw wybierając między: wymianą, naprawą, obniżeniem ceny i  – gdy wada jest istotna - odstąpieniem od umowy, czyli zwrotem pieniędzy. Jeżeli przedsiębiorca nie zgodzi się z tym wyborem, konsument może zaproponować inne rozwiązanie. Jednak, gdy rzecz ponownie się zepsuje lub sprzedawca nie wywiąże się ze swoich obowiązków i nie usunie wady, klient ma prawo żądać obniżenia ceny lub zwrotu pieniędzy i jego roszczenie musi być spełnione. Pomocny podczas składania reklamacji w ramach rękojmi jest schemat opracowany przez UOKiK.
Wydłużenie czasu na odstąpienie kupującego od umowy zawartej przez Internet (czyli na odległość) oraz na pokazie (czyli poza lokalem przedsiębiorstwa) z 10 do 14 dni. 
Uregulowanie kwestii kosztów odesłania towaru. Warto wiedzieć, że w sytuacji rezygnacji z zakupów - to konsument ponosi koszty odesłania towaru, a sprzedawca ma obowiązek zwrócić oprócz ceny produktu także koszt jego wysłania, ale tylko najtańszy przez siebie oferowany. 
Zapłata za zmniejszenie wartości towaru. Konsument ma prawo obejrzeć dostarczony towar w taki sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie stacjonarnym. Jeżeli rzecz nie spełnia jego wymagań, nie może używać jej dowolnie. Gdy tak się stanie i klient będzie chciał odstąpić od umowy, przedsiębiorca ma prawo obciążyć go dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem wartości towaru.
Jasne terminy zwrotu kosztów zakupu. Jeśli konsument zrezygnował z e-zakupów i wysłał oświadczenie, to sprzedawca ma prawo wstrzymać się ze zwrotem  pieniędzy za rzecz oraz kosztów jej wysyłki do czasu otrzymania od konsumenta towaru lub potwierdzenia jego nadania. 
Dodatkowe koszty zakazane. Za skorzystanie z określonej formy płatności przedsiębiorcy nie wolno żądać od konsumenta opłaty przewyższającej koszty poniesione przez sprzedawcę z tego tytułu. Dodatkowa opłata – np. za płatność kartą – nie może być wyższa od prowizji, którą uiści w związku z tym sprzedawca.
 Ustawa o prawach konsumenta wdraża do polskiego porządku przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw konsumentów, które będą obowiązywać we wszystkich krajach UE.
 
Źródło: www.uokik.gov.pl
 

Ustawa o Prawach Konsumenta

 

Klauzule Niedozwolone