kontakt

Powiatowy Rzecznik
Praw Konsumenta
w Kamieniu Pomorskim
ul. Wolińska 7B
72-400 Kamień Pomorski
tel. 91 38 23 928
e-mail: rpk@powiatkamienski.pl
e-mail: agorzkiewicz@powiatkamienski. pl
 
Godziny pracy;
wtorek godz od 8:30 do 16:30
czwartek godz od 13:30 do 16:30

Zasady rozpatrywania wniosków

Osobiście

Powiatowy Rzecznik Konsumentów przyjmuje w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim
w dniach Wtorek i Czwartek od 8:30 do 16:30
pod adresem
ul.  Wolińska 7b
72-400 Kamień Pomorski
Pokój 3A (parter)
 
Zgłaszając się do rzecznika osobiście należy przynieść ze sobą wszystkie dokumenty istotne dla sprawy (np. paragon, fakturę, zamówienie, umowę, wszelkiego rodzaju regulaminy, złożone reklamacje, ewentualnie prowadzoną z przedsiębiorcą korespondencję, etc.).
Analiza dokumentacji w znaczący sposób ułatwi rozpoznanie problemu i umożliwi udzielenie prawidłowej informacji i wskazanie skutecznej drogi dochodzenia roszczeń konsumenckich. 
Konsument który przewiduje złożenie do rzecznika wniosku o wystąpienie do przedsiębiorcy powinien przygotować kopie istotnych w sprawie dokumentów.

Klauzule Niedozwolone