kontakt

Powiatowy Rzecznik
Praw Konsumenta
w Kamieniu Pomorskim
ul. Wolińska 7B
72-400 Kamień Pomorski
tel. 91 38 23 928
e-mail: rpk@powiatkamienski.pl
e-mail: agorzkiewicz@powiatkamienski. pl
 
Godziny pracy;
wtorek godz od 8:30 do 16:30
czwartek godz od 13:30 do 16:30

Zasady rozpatrywania wniosków

Pisemnie

Konsumenci będący mieszkańcami Powiatu Kamieńskiego mogą zgłaszać do Powiatowego Rzecznika Konsumentów pisemne wnioski o pomoc.
Wniosek powinien zawierać: - dane osobowe konsumenta i przedsiębiorcy, - zwięzły opis okoliczności faktycznej, - wskazanie na czym polega naruszenie interesu konsumenta oraz określenie roszczeń lub oczekiwań konsumenta.
 
Do wniosku należy dołączyć kopie istotnych w sprawie dokumentów Ważne: Wnioski nie zawierające imienia i nazwiska oraz adresu pozostawione będą bez rozpoznania! Powiatowy Rzecznik Konsumentów rozpatruje wnioski bez zbędnej zwłoki, ale w kolejności wpływu. Okres oczekiwania na odpowiedź bądź podjęcie przez rzecznika działań zależy także od charakteru (w tym stopnia skomplikowania) sprawy.

Klauzule Niedozwolone