kontakt

Powiatowy Rzecznik
Praw Konsumenta
w Kamieniu Pomorskim
ul. Wolińska 7B
72-400 Kamień Pomorski
tel. 91 38 23 928
e-mail: rpk@powiatkamienski.pl
e-mail: agorzkiewicz@powiatkamienski. pl
 
Godziny pracy;
wtorek godz od 8:30 do 16:30
czwartek godz od 13:30 do 16:30

Zasady rozpatrywania wniosków

Elektronicznie

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Kamieniu Pomorskim uprzejmie informuje, że wnioski o pomoc do Powiatowego Rzecznika Konsumentów należy składać wyłącznie na piśmie.
Wnioski można złożyć drogą pocztową na adres rzecznika, osobiście w siedzibie rzecznika albo w biurze podawczym Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim.
Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Kamieniu Pomorskim udziela porad i informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej. Osoby zainteresowane uzyskaniem porady lub informacji proszone są o kontakt telefoniczny lub osobisty – w siedzibie Powiatowego Rzecznika Konsumentów przy ul. Wolińskiej 7b w Kamieniu Pomorskim, parter.
Poprzez skrzynkę e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. możliwe będzie jedynie uzyskanie informacji o statusie złożonego już do rzecznika wniosku.
 
Jednocześnie informujemy, że:
Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Kamieniu Pomorskim udziela porad wyłącznie mieszkańcom Powiatu Kamieńskiego.
Mieszkańcy innych powiatów (miast na prawach powiatu) mogą skorzystać z pomocy rzecznika we właściwym Starostwie Powiatowych (Urzędzie Miasta). Wyszukiwarka rzeczników znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów www.uokik.gov.pl po prawej stronie pod nazwą „Znajdź pomoc w swoim mieście”.
Wnioski kierowane do Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Kamieniu Pomorskim nie zawierające imienia i nazwiska oraz adresu Wnoszącego pozostawiane będą bez rozpoznania.
Wnioski rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki, w kolejności wpływu.

Klauzule Niedozwolone