kontakt

Powiatowy Rzecznik
Praw Konsumenta
w Kamieniu Pomorskim
ul. Wolińska 7B
72-400 Kamień Pomorski
tel. 91 38 23 928
e-mail: rpk@powiatkamienski.pl
e-mail: agorzkiewicz@powiatkamienski. pl
 
Godziny pracy;
wtorek godz od 8:30 do 16:30
czwartek godz od 13:30 do 16:30

Zasady rozpatrywania wniosków

Osobiście

Powiatowy Rzecznik Konsumentów przyjmuje w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim

    Osobiście

Pisemnie

Konsumenci będący mieszkańcami Powiatu Kamieńskiego mogą zgłaszać do Powiatowego Rzecznika Konsumentów pisemne wnioski o pomoc.

   Pisemnie

Elektronicznie

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Kamieniu Pomorskim uprzejmie informuje, że wnioski o pomoc do Powiatowego Rzecznika Konsumentów należy składać wyłącznie na piśmie.

    Elektronicznie

Telefonicznie

Powiatowy Rzecznik Konsumentów udziela konsumentom – mieszkańcom Powiatu Kamieńskiego

    Telefonicznie

Klauzule Niedozwolone